Privacyverklaring

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING ?

Uitvaartcentrum Feryn bvba hecht grote waarde aan de bescherming van uw
privacy en persoonsgegevens. Daarom wil Uitvaartcentrum Feryn bvba
transparant zijn over de gegevens die we over u verzamelen en de manier
waarop wij uw data verwerken.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de
Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere
verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens.

WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS ?

Uitvaartcentrum Feryn BVBA
Koolskampstraat 5a
8810 Lichtervelde
Ondernemingsnummer: BE0443.881.797
E-mailadres: info@begrafenissen-feryn.be
Telefoon: +3251725449

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT
EN WAAROM?

Statistieken – Google Analytics – Wanneer u naar onze website surft, bewaren
wij bepaalde gegevens van u in statistieken van Google Analytics. Die gegevens
bestaan onder meer uit het browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat
u gebruikt en de domeinnaam van de website die u naar onze website gestuurd
heeft. We gebruiken deze statistieken om het surfgedrag van onze bezoekers te
analyseren en op basis daarvan onze website te optimaliseren voor onze
gebruikers. De statistieken zijn volledig anoniem, dus u heeft niets te vrezen.
Google Analytics beveiligt uw data, maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S.
Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy. Meer informatie
hierover kan u vinden in de privacy policy van Google Analytics.

Contactformulier – Als u op onze website het contactformulier invult, houden we
de gegevens die u invult bij. We slaan uw voornaam, achternaam, adres, postcode,
woonplaats, eventuele telefoonnummer, e-mailadres, boodschap, IP-
adres en het tijdstip van verzenden veilig op. Dit is nodig om op de correcte
manier contact met u te kunnen opnemen.

Condolatieformulier – Als u op onze website het condolatieformulier invult,
houden we de gegevens die u invult bij. We slaan uw voornaam, achternaam,
adres, postcode, woonplaats, eventuele telefoonnummer, e-mailadres,
boodschap, IP-adres en het tijdstip van verzenden veilig op. Dit is nodig om de
nabestaanden op de correcte manier op de hoogte te brengen van uw
condolatie.

Bestelformulier bloemen – Als u op onze website het bestelformulier bloemen
invult, houden we de gegevens die u invult bij. We slaan uw voornaam,
achternaam, adres, postcode, woonplaats, eventuele telefoonnummer, e-
mailadres, boodschap, IP-adres, uw bestelvoorkeur en het tijdstip van verzenden
veilig op. Dit is nodig om de bestelling van bloemen op de correcte manier door
te geven aan onze bloemist en de bestelling tijdig en juist te kunnen uitvoeren.
Samenwerkingen – Als u klant bij ons bent, slaan we ook uw contact- en
facturatiegegevens op. Die gegevens zijn nodig om de samenwerking vlot te
laten verlopen.

WIJ GEBRUIKEN COOKIES !

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden met data die
door deze website naar uw browser gestuurd worden en weggeschreven
worden op uw harde schijf. Deze data worden gebruikt om de terugkerende
bezoeker te identificeren en zo de website er beter op af te stemmen. De
bezoeker zal op deze manier sneller kunnen inloggen en eventueel aangepaste
inhoud te zien krijgen. Zo hoeft u niet bij ieder bezoek aan deze website uw
persoonlijke gegevens opnieuw in te vullen.

Als u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser
te raadplegen. Binnen uw browser beschikt u eveneens over de mogelijkheid uw
instellingen omtrent deze cookies te configureren. Zo kan u de browser
configureren dat deze het gebruik van cookies verhindert, dat deze u steeds
waarschuwt wanneer er een cookie wordt aangemaakt of dat de cookies nadien
van uw harde schijf verwijderd worden.
Lees meer over de cookies die wij gebruiken in onze cookieverklaring.

HOE BESCHERMEN WIJ UW DATA ?

Uitvaartcentrum Feryn bvba hecht veel belang aan de bescherming van uw
persoonsgegevens en heeft daarom de nodige technische en organisatorische
maatregelen hiervoor getroffen. Zo maken wij gebruik van een beveiligde
verbinding en slaan we uw data op in een beveiligde database. Op die manier
proberen wij de nodige maatregelen te nemen om diefstal, verlies of
ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS ?

Uitvaartzorg Feryn bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 3 jaar bewaard tenzij met
onderlinge toestemming.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN EN GARANTIES?

Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw
persoonsgegevens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kan u zich best
rechtstreeks tot Uitvaartcentrum Feryn bvba richten door een e-mail te sturen
naar info@begrafenissen-feryn.be. Wij doen ons best om alle aanvragen binnen
30 werkdagen te verwerken.

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens
Uitvaartcentrum Feryn verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en
rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde
  doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend
  en niet overmatig is.
 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het
  verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze
  Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de
risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens
tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal
Uitvaartcentrum Feryn bvba onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om
de schade tot een minimum te beperken.
Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens.

U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u
verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten
wijzigen of verwijderen.

Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze
databases.

Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben,
heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.
Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden,
heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.
U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk)
stop te zetten.

De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar
info@begrafenissen-feryn.be

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Elke gebruiker heeft het recht om de aan Uitvaartcentrum Feryn verstrekte
persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm
te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens
over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de
verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen
toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal Uitvaartcentrum Feryn
hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag.
De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar
info@begrafenissen-feryn.be.

LINKS

Op de website van Uitvaartcentrum Feryn vindt u links naar websites van andere
partijen. Uitvaartcentrum Feryn is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites
en/of de wijze waarop die sites uw (persoons)gegevens behandelen. Bekijk
hiervoor steeds het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en de
algemeen voorwaarden na van de website die u bezoekt.

WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACY BELEID

Uitvaartcentrum Feryn heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het
privacy beleid en de overeenkomst in verband met cookies. Ga daarom
regelmatig dit document na.

Laatst gewijzigd: 18/08/2018