Wilbeschikking

Wilbeschikking

Voorafregeling via begrafenisondermer

Uitvaartcentrum Feryn heeft als begrafenisonderneming regelmatig te maken met mensen die zelf hun uitvaart geregeld willen zien.
Men wil de nabestaanden de financiële zorg ontnemen en hen niet met onopgeloste vragen achterlaten.
Wat moeten we doen? Wat is geregeld ? Wat zijn de wensen van de overledene?
Tevens kan een uitvaart ook uiterst persoonlijk zijn. Denk daarom tijdig over eigen wensen na en bespreek ze uitvoerig met ons.

Je kan voor het overlijden zorg dragen voor een goede “voorafregeling” waarin al je persoonlijke wensen duidelijk worden omschreven.
Op die manier hebben je nabestaanden het een stuk eenvoudiger om rekening te houden met wat jezelf wil.
Soms is het belastend voor hen als zij moeten kiezen, terwijl ze bijvoorbeeld zelfs geen idee hebben of je begraven of gecremeerd wilt worden.
Dat geeft onzekerheid en misschien zelfs spijt.
De uitvaart is voor u en voor de nabestaanden een manier van afscheid nemen.

In een wilsverklaring geeft u aan hoe u de uitvaart wilt laten verlopen. Tijdens een voorbespreking kunt u uw wensen met betrekking tot de uitvaart laten neerschrijven bij ons. U kan deze later natuurlijk altijd aanpassen. U kunt er ook voor kiezen om slechts enkele wensen op papier te zetten en deze later te wijzigen of aan te vullen.

 

Voorafregeling via gemeente of stad

In het stadhuis kan u uw wens in verband met uw begrafenis of crematie vastleggen. U wil moet dan uitgevoerd worden. Hierbij worden verschillende zaken vastgelegd die bij uw overlijden moeten worden uitgevoerd.

  • begraven of cremeren
  • volgens welke levensbeschouwing moet de uitvaart gehouden worden (Katholiek,vrijzinnig, Protestants, Islamitisch,…)
  • in welke gemeente uw laatste rustplaats moet zijn
  • bestemming van de as
  • is er een uitvaartcontract

Hiervoor gaat u naar de dienst bevolking van uw gemeente of stad en laat daar een laatste wilsbeschikking opmaken.

 

Voorafregeling via bank

Binnen het concept “Voorafregeling via Bank” wordt gekozen om de totale som van de uitvaart in één keer vast te zetten op een spaarrekening die wordt geopend op uw eigen naam en deze van uw uitvaartverzorger.
De bank blokkeert de spaarrekening op verzoek van u (de houder/deposant) ten voordele van de begrafenisondernemer (de begunstigde).
De gekapitaliseerde interesten zorgen ervoor dat eventuele kostenstijgingen in de toekomst worden opgevangen.

Alleen bij overlijden en na de uitvoering van de uitvaart zoals beschreven in de overeenkomst zal dit kapitaal door de spaarbank worden vrijgemaakt om de kosten van de uitvaart te financieren.

 

Voorafregeling via uitvaartverzekering

Binnen het concept “Uitvaartverzekering” wordt gekozen om maandelijks een bepaalde verzekeringspremie te betalen aan een uitvaartverzekeraar.

Vanaf de ondertekening van de overeenkomst bent u verzekerd voor de totale som van de uitvaart. Stopt u echter met betalen dan bent u niet meer verzekerd en verliest u ook de zekerheid dat de uitvaart zal kunnen worden uitgevoerd zoals u dit had gewenst. Immers op dat ogenblik is de uitvaart niet meer gefinancierd. U moet dus wel trouw elke maand uw premie blijven betalen aan de uitvaartverzekeraar.
(FSMA nr 66792cA)